Aankoop en reizen in Duitsland met een airsoft wapen

Airsoftapparaten met een mondingsenergie <0,5J zijn vrij verkrijgbaar, mogen volautomatisch schieten en kennen voor de rest geen beperkingen. Bij airsoftapparaten >0,5J krijgt men echter te maken met een tweetal belangrijke beperkingenOp de eerste plaats mogen deze airsoftapparaten niet volautomatisch kunnen schieten en daarnaast moeten deze voorzien zijn van een zogenaamde “F im Fünfeck”. Deze markering moet op het airsoftapparaat aanwezig zijn. Bij het vervoeren van airsoftapparaten van, naar en door Duitsland dient men dus met deze beperkingen rekening te houden. Indien een airsoftapparaat een mondingsenergie >0,5J heeft MOET de F-markering aanwezig zijn en MOET automatisch schieten op geen enkele wijze mogelijk zijn. Voldoet het airsoftapparaat niet aan deze eisen dan wordt deze als vuurwapen gekenmerkt met de daarbij behorende gevolgen, zoals in beslag name, hoge geldboetes of zelfs (voorwaardelijke) gevangenisstraf. Koop in een Duitse winkel dus nóóit een airs…
Lees meer
  • 0

Social media do’s and don’ts

De gelijkenis tussen airsoftapparaten en vuurwapens is groot. Het is daarom belangrijk dat je bij het posten van airsoftfoto's op social media rekening houdt met de do's en dont's. Do's Ga verantwoordelijk om met het gebruik van airsoftfoto's op social media: ben je ervan bewust dat de gelijkenis met een echt wapen op beeld groot is; Houd de algemene regels zoals deze voor Airsoft gelden in acht; Laat duidelijk zien dat het om Airsoft gaat; Vermeld dat het om Airsoft gaat, bij voorkeur in titel, comment en hashtags; Denk erover na welke emoties/reacties een foto kan uitlokken; bij twijfel niet posten. Don'ts Gebruik niet de term wapen of gun maar gebruik de correcte termen airsoftapparaat of replica; Verwijs in je post niet naar vuurwapens; Doe niet alsof het airsoftapparaat een echt wapen is; Richt je airsoftapparaat niet op personen of jezelf; Gebruik geen titels, comment of hashtags die misleidend zijn en/of refereren naar ec…
Lees meer
  • 0

E-RAZ airsoft granaat toegestaan

Met ingang van maart 2019 staat de NABV het gebruik van de E-RAZ airsoft granaat toe. De airsoft sportbond heeft dit besluit genomen na het raadplegen van een deskundig te achten autoriteit en het bestuderen van de relevante rechtelijke uitspraken. Op basis van die studie en het ingewonnen advies komt de NABV tot de conclusie dat de E-RAZ airsoft granaat (zoals afgebeeld) geen sprekende gelijkenis vertoont met de voor ontploffing bestemd voorwerp. De E-RAZ airsoft granaat is een gasdrukwapen (cat. IV lid 4 WWM). Het is verboden om deze onverpakt bij je te hebben in de auto of op straat. Voor handel is een erkenning nodig. De NABV staat het gebruik van de E-RAZ airsoft granaat tijdens airsoft evenementen toe op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Hieronder wordt uitgelegd wat de Avatar granaat is en waarom die volgens de deskundig te achten autoriteit toegestaan is. Wat is de E-RAZ airsoft granaat? De E-RAZ airsoft granaat bestaat uit drie kunststof hoofd…
Lees meer
  • 0

Avatar granaat is nu toegestaan

Met ingang van april 2018 staat de NABV het gebruik van de Avatar granaat toe. De airsoft sportbond heeft dit besluit genomen na het raadplegen van een deskundig te achten autoriteit en het bestuderen van de relevante rechtelijke uitspraken. Op basis van die studie en het ingewonnen advies komt de NABV tot de conclusie dat de Avatar granaat (zoals afgebeeld) geen sprekende gelijkenis vertoont met de voor ontploffing bestemd voorwerp. De Avatar granaat is een gasdrukwapen (cat. IV lid 4 WWM). Het is verboden om deze onverpakt bij je te hebben in de auto of op straat. Voor handel is een erkenning nodig. De NABV staat het gebruik van de Avatar granaat tijdens airsoft evenementen toe op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Hiervoor wordt het veiligheidsreglement op korte termijn uitgebreid. Hieronder wordt uitgelegd wat de Avatar granaat is en waarom die volgens de deskundig te achten autoriteit toegestaan is. Wat is de Avatar granaat? "De Avatar bestaat uit…
Lees meer
  • 0