“Airsoft is BOOMING” aldus onderzoeksbureau Mulier

Het afgelopen najaar benaderde de NABV het Mulier Instituut om onderzoek uit te voeren naar de airsoftsport naar aanleiding van een onderzoek dat ze hadden uitgevoerd naar opkomende sporten. Het Mulier Instituut voert veel sociaalwetenschappelijk onderzoek uit naar (de impact van) sport in Nederland. Zojuist publiceerde het Mulier Instituut een case studie naar de opkomst van airsoftsport in Nederland. Hun conclusie?

Conclusies Mulier Instituut

  • Airsoft is een unieke sport en booming. De populariteit van de sport neemt fors toe, zowel in het aantal accommodaties als in het aantal beoefenaars. “Met bijna 18.000 leden en 34 airsoftlocaties in vijf jaar tijd, kan de sport met recht booming worden genoemd.”
  • Professionalisering van de sport vindt plaats doordat de NABV zich onder andere inzet voor het certificeren van locaties, het organiseren van competities en het waarborgen van de veiligheid. Voor de introductie van airsoft in Nederland bestond geen vergelijkbare activiteit. Daardoor is de sport uniek in zijn soort (activiteiten zoals sportschieten en paintball zijn in essentie anders).
  • Airsoft bevindt zich in de groeifase en zal naar verwachting de komende jaren in versneld tempo doorgroeien. Wil de sport volwassenheid bereiken zijn verschillende aandachtspunten te identificeren. Een beperking van airsoft voor het bereiken van volwassenheid is dat de zichtbaarheid van de sport voor het grotere publiek beperkt is. De grootste beperking van airsoft voor het bereiken van volwassenheid is dat de sport met weerstand te maken heeft.

Aanbevelingen Mulier Instituut 
Bij de verdere ontwikkeling van airsoft is het belangrijk dat ingezet wordt op het verbeteren van de beeldvorming over airsoft. Gedacht kan worden aan communicatiecampagnes met een focus op de tactische vaardigheden en sociale contacten die door middel van airsoft kunnen worden opgedaan. Daarnaast kan worden ingezet op de relatie tussen airsoft en het verminderen van de virtuele gamefrequentie. Voor een verdere groei van airsoft is het belangrijk dat de sport eenvoudig is te beoefenen. Dat betekent dat huidige ervaren drempels voor het beoefenen van de sport zo veel als mogelijk weggenomen dienen te worden. Gedacht kan worden aan het verlagen van de kosten die met airsoft gepaard gaan en het stimuleren van ondernemers en/of gepassioneerde airsoftspelers in het opzetten van nieuwe airsoftlocaties verspreid over heel Nederland.

Bron: NABV

Bron: Mulier Instituut

Additionele bronnen: Case studie op website Mulier Instituut , Factsheet Airsoft Airsoft is booming

11 april 2019 09:33