Met ingang van april 2018 staat de NABV het gebruik van de Avatar granaat toe. De airsoft sportbond heeft dit besluit genomen na het raadplegen van een deskundig te achten autoriteit en het bestuderen van de relevante rechtelijke uitspraken. Op basis van die studie en het ingewonnen advies komt de NABV tot de conclusie dat de Avatar granaat (zoals afgebeeld) geen sprekende gelijkenis vertoont met de voor ontploffing bestemd voorwerp.

De Avatar granaat is een gasdrukwapen (cat. IV lid 4 WWM). Het is verboden om deze onverpakt bij je te hebben in de auto of op straat. Voor handel is een erkenning nodig. De NABV staat het gebruik van de Avatar granaat tijdens airsoft evenementen toe op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord gebeurt.
Hiervoor wordt het veiligheidsreglement op korte termijn uitgebreid.

Hieronder wordt uitgelegd wat de Avatar granaat is en waarom die volgens de deskundig te achten autoriteit toegestaan is.

Wat is de Avatar granaat?
“De Avatar bestaat uit een cilindervormig huis met daarin een drukcilinder met een afblaasklep. Deze klep wordt geactiveerd door het stoten van de Avatar tegen een hard voorwerp. Het mechanisme kan op scherp gezet worden door een knop aan de bovenzijde van het huis te verdraaien. Bij sommige uitvoeringen gaat in de knop dan een rood lampje branden. Aangezien de Avatar een drukreservoir, meerdere lopen en een ventiel dat de druk vrij kan geven heeft, voldoet dit wapen aan de technische definitie van een gasdrukwapen. Het is dan ook te beschouwen als een gasdrukwapen in de zin der WWM (Wet Wapen en Munitie).

Een aparte uitvoering van gasdrukwapens zijn de zogenaamde airsoftapparaten. Deze zijn in de Regeling wapens en munitie, artikel 1.1 sub h gedefinieerd als “lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5 joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis toont met vuurwapens”. De Avatar vertoont geen sprekende gelijkenis met vuurwapens. Hij is dus niet te beschouwen als een airsoftapparaat maar alleen als een gasdrukwapen.”

  • De Avatar granaat voldoet aan de technische definitie van een gasdrukwapen;
  • De Avatar granaat is geen airsoftapparaat. De granaat heeft geen sprekende gelijkenis met vuurwapens.

Wanneer wordt de Avatar gebruikt?
De Avatar wordt tijdens airsoft evenementen [skirms / re-enactment] gebruikt in situaties waar een tegenstander zich verschanst heeft in een gebouw of achter een barricade, zodat hij niet direct geraakt kan worden met een airsoftapparaat in de vorm van een geweer of pistool. De Avatar wordt over de barricade geworpen en op het moment dat hij afgaat zal iedereen die zich binnen een afstand van een meter bevindt geraakt worden door minstens één van de 75 balletjes en moet naar de penalty box [of spawnzone].

  • De Avatar granaat is geen ornament. Het is een voorwerp dat bij de beoefening van de airsoftsport een functie heeft

Waarom is de Avatar toegestaan?
“Zet men de Avatar tussen een aantal blikken en spuitbussen verf dan zal men niet snel op het idee komen dat die Avatar geen bus frisdrank maar een handgranaat zou zijn. De conclusie moet dan ook zijn de Avatar geen sprekende gelijkenis vertoont met een wapen in de vorm van een voorwerp dat bestemd is voor ontploffing.”
Er zijn veel producten die sprekende gelijkenis vertonen met een wapen en dat bestemd is voor ontploffing. Deze type producten zijn vrij verkrijgbaar (van parfumflesjes tot CE-gekeurd speelgoed) . De Avatar vertoont geen sprekende gelijkenis en is hiernaast een tamelijk onopvallend product.

Advies NABV aan haar leden
De Avatar granaat is een product dat door de deskundig te achten autoriteit is geclassificeerd als categorie IV sub 4. Voor de NABV zijn er geen redenen om, op dit moment, het gebruik van dit product niet toe te staan bij skirms / re-enactment. Het gebruik van Avatar-granaten is volgens de NABV dan ook toegestaan.
Organisatoren en veldeigenaren hebben -vanzelfsprekend- de mogelijkheden om strengere regels te hanteren. Niet elk veld zal het gebruik van de Avatar toestaan, zoals ook niet elk veld het gebruik van de Tornado toestaat. Een aanpassing van het veiligheidsreglement voor het gebruik van granaten is in voorbereiding. De belangrijkste regels zullen zijn:

  • Gooi onderhands, waarbij de granaat ook gedurende de worp onder heuphoogte blijft;
  • Kijk voordat je gooit. Gooi niet blind, zonder te weten waar de granaat heen gaat en wie hij eventueel raakt.

LET OP!
Uit het feit dat naast de Tornado nu ook de Avatar granaat is toegestaan, mag je niet concluderen dat ook andere airsoft granaten zijn toegestaan.

Bron: https://www.nabv.nl/nieuws/nieuws-detail/avatar-granaat-toegestaan

13 mei 2018 23:16