Met ingang van maart 2019 staat de NABV het gebruik van de E-RAZ airsoft granaat toe. De airsoft sportbond heeft dit besluit genomen na het raadplegen van een deskundig te achten autoriteit en het bestuderen van de relevante rechtelijke uitspraken. Op basis van die studie en het ingewonnen advies komt de NABV tot de conclusie dat de E-RAZ airsoft granaat (zoals afgebeeld) geen sprekende gelijkenis vertoont met de voor ontploffing bestemd voorwerp.

De E-RAZ airsoft granaat is een gasdrukwapen (cat. IV lid 4 WWM). Het is verboden om deze onverpakt bij je te hebben in de auto of op straat. Voor handel is een erkenning nodig. De NABV staat het gebruik van de E-RAZ airsoft granaat tijdens airsoft evenementen toe op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord gebeurt.

Hieronder wordt uitgelegd wat de Avatar granaat is en waarom die volgens de deskundig te achten autoriteit toegestaan is.

Wat is de E-RAZ airsoft granaat?
De E-RAZ airsoft granaat bestaat uit drie kunststof hoofddelen: Een huls met spiraalgroef en sluitdop en een drukhouder. In die drukhouder is een afblaasklep met stootsensor aangebracht. De drukcilinder is door middel van de sluitdop in de huls bevestigd. De balletjes bevinden zich in de spiraalgroef tussen de drukhouder en de binnenzijde van de huls. De afblaasklep gaat open op het moment dat de airsoft granaat een schok krijgt, bijvoorbeeld omdat hij tegen een hard voorwerp stoot. De balletjes worden dan onder gasdruk door de spiraalgroef tussen binnen- en buitenwand via de uitlaat aan de zijkant van de granaat uitgestoten.

De groef tussen binnen en buitenwand vervult de functie van loop, zoals bij een luchtgeweer. Om de granaat te demonteren is een 15mm ringsleutel nodig. Aangezien de E-RAZ een drukreservoir, een “loop” en een ventiel dat de druk vrij kan geven heeft, voldoet dit wapen aan de technische definitie van een gasdrukwapen. Het is dan ook te beschouwen als een gasdrukwapen in de zin der WWM. Er is geen beperking aan de verschijningsvorm van dergelijke wapens. Zij hoeven er niet beslist uit te zien als een pistool, geweer of kanon en kunnen dus ook een vorm zoals die van de E-RAZ hebben. De E-RAZ is géén airsoftapparaat aangezien er geen sprekende gelijkenis met een vuurwapen is.

Advies NABV aan haar leden
De E-RAZ airsoft granaat is een product dat door de deskundig te achten autoriteit is geclassificeerd als categorie IV sub 4. Voor de NABV zijn er geen redenen om, op dit moment, het gebruik van dit product niet toe te staan bij skirms / re-enactment. Het gebruik is volgens de NABV dan ook toegestaan. Organisatoren en veldeigenaren hebben -vanzelfsprekend- de mogelijkheden om strengere regels te hanteren. Niet elk veld zal het gebruik toestaan.

LET OP!
Uit het feit dat naast de Tornado en Avatar nu ook de E-RAZ airsoft granaat is toegestaan, mag je niet concluderen dat ook andere airsoft granaten zijn toegestaan.

Bron: https://www.nabv.nl/nieuws/nieuws-detail/e-raz-airsoft-granaat-toegestaan

13 maart 2019 22:52