Regelgeving per 1 april

Naar aanleiding van vragen van leden om de Joulecreep te onderzoeken is, op verzoek van het bestuur en de ledenraad, een expertgroep in het leven geroepen, welke als opdracht heeft gekregen de huidige regels aangaande de mondingsenergie (FPS-regels) tegen het licht te houden en te beoordelen of deze nog wel voldoen.

STANDAARD KLASSE

Klasse Energie (J) FPS @ 0.20 gram MED (m) Max. gewicht (gr)
Assault 1,20 360 5 0,30
DMR 1,70 430 15 0,40
BAS 2,30 499 25 0,40

MED = Minimum Engaging Distance (Minimale schietafstand)
DMR = Dedicated Marksman Rifle
BAS = Bolt Action Sniper
FPS getallen zijn afgerond

Assault klasse geldt ook voor alle airsoftapparaten, zoals shotguns, lever -action en side-arms, die niet apart gedefinieerd zijn in een van de andere klassen.

DMR klasse krijgt een maximale ROF van 4 schoten per seconde. Dit hoeft echter niet bij de verplichte energiemeting te worden uitgevoerd, maar staat de organisator bij twijfel als controlemiddel beschikbaar in het veld. De ROF is ingevoerd ter voorkoming van het gebruik van ‘speed triggers’ in deze klasse.

BAS klasse is als echte sniper klasse bedoelt en geldt daarom alleen voor airsoftapparaten met een werkende bolt. Dit mag zowel de klassieke bolt als een ‘straight pull’ zijn. Elektrische AA’s, zoals de Barrett M82, kunnen de bolt voorzien van elektronische schakeling zodat deze tussen de schoten door geactiveerd moet worden.

Het gewicht waarmee getest moet worden ligt minimaal op 0,30 gram en het maximale gewicht is vast komen staan op 0,40 gram. Binnen locaties waar een lager maximaal toegestaan gewicht geldt, mogen met het lagere maximale gewicht testen.

De minimale schietafstand is gebaseerd op de veilige eindenergie welke is vastgelegd op maximaal 1,0 Joule. Bij het vaststellen van de minimale afstand is tevens rekening gehouden met factoren als wind, neerwaarts schieten en marge op inschatten van de schietafstand.

CQB KLASSE

De CQB-klasse met maximaal 0,9 Joule is een extra klasse en geeft organisatoren een mogelijkheid die te gebruiken. Er is géén verplichting voor organisatoren om deze klasse toe te passen. Deze klasse maakt het echter mogelijk om evenementen te organiseren waarbij er geen minimale schietafstand van toepassing is. Er hoeft dus geen ‘PANG’-regel te worden gebruikt. Deze klasse mag alleen zelfstandig worden gebruikt en niet in combinatie met andere klassen. Op binnen locaties blijft de ‘single shot’ regeling van toepassing, in combinatie met volledige gezichtsbescherming, in verband met verhoogd risico op gebitsschade. Op buiten locaties mogen de ‘full auto’ regels worden toegepast.

Klasse Energie (J) FPS @ 0.20 gram MED (m) Max. gewicht (gr)
CQB 0,90 312 0 0,30

 

 

Klik hier voor het veiligheidsregelement van de NABV.

Bron: https://www.nabv.nl/nieuws/nieuws-detail/nieuw-veiligheidsreglement-gaat-in-per-1-april-2019 en

Bron: https://www.nabv.nl/mondingsenergie

31 maart 2019 16:14